هفته ششم

پنجشنبه 10 مرداد 1398
حفاری اهواز 2 - 2 فرش‌آرا  
هایپرشهر شاهین شهر 1 - 4 مس سونگون
 
جمعه 11 مرداد 1398
مقاومت البرز 1 - 0 اهورا بهبهان
 
آذرخش بندرعباس 3 - 3 سن‌ایچ ساوه
 
سوهان محمد سیما قم 4 - 3 ستارگان ورامین
 
شاهین کرمانشاه 3 - 3 شهروند ساری  
ارژن شیراز 1 - 4 گیتی‌پسند‌  

نظر بدهید