تبدیل 3.1 به 4.0

شناور شدن یا تبدیل تاکتیک ها یکی از راه های فریب مدافعان و شکستن نظم و سازمان دفاعی حریفان میباشد که در فوتسال روز دنیا بسیار زیاد از این استراتژی استفاده میشود

 

اطلاعات تکمیلی