تاکتیک

 

 


در این تمرین دو نفر در میان میدان در یک زمین 15*15 متر قرار میگیرند . دو دروازه با دو دروازه بان در انتهای هر 15 متر قرار میگیرد و 4 بازیکن سرور در گوشه ها هستند که مهاجم را تغذیه میکنند.

نظر بدهید