راهنمای بدنسازی فوتبال برای سنین پایه

بازدید : 511


کد محصول : راهنمای بدنسازی پایه

دسته بندی : کتاب های آموزشی فوتسال

کودکان اشتیاق طبیعی به بازی و فعالیت های جسمانی دارند.
فوتبال حتی به ابتدایی ترین شکل خود یک فعالت جسمی موثر و مفرح میباشد.
برای انجام بهترین شکل این بازی در حالت رقابتی بازیکنان باید از نظر جسمانی اماده باشند.....