روش های مربیگری در فوتسال

بازدید : 984


دسته بندی : کتاب های آموزشی فوتسال

چند نکته در مربیگری فوتسال که شامل: پنج مفهموم استاندارد در مربیگری و مشکلات متداول در متدولوژی مربیگری که توسط مجید مرتضی مربی لیگ برتر فوتسال جمع آوری شده.