تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک ها یکی از روش های فریب مدافعان و شکستن نظم دفاعی میباشد .در این کلیپ نحوه تبدیل 3.1 به 4.0 را میتوانید مشاهده نمایید