تمرینات شوت

تمرینات شوت

یکی از اصلی ترین راه های رسیدن به گل در فوتسال شوتزنی میباشد. 

ابعاد مناسب زمین،20 متر در 20 متر

شرح تمرین،در این تمرین سه کانال در سه منطقه زمین ایجاد میکنید (لاین چپ ، لاین راست و لاین وسط)و دو تا servsr(توپ پخش کن)هم رو نقاط کرنر قرار میدهیم .شرح تمرین بدین صورت است که بازیکنان از کانال ها عبور کرده و پس از دریافت پاس از server و کنترل توپ ،توپ را درمسیر مناسب برای شوت قرار میدهند و به سمت دروازه شوت میزنند

هدف تمرین،بالا بردن توان شوت ،بالا بردن توان شوت از نواحی مختلف و زوایای مختلف به سمت دروازه،و بالا بردن توان کنترل پاس در مسیر مناسب برای شوت

این تمرین مناسب سنین پایه و بازیکنان حرفه ای است .مناسب بازیکنان بین سنین 10 تا 18 سال

 

نظرات کاربران

نظر بدهید