تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک ها یکی از روش های فریب مدافعان و شکستن نظم دفاعی میباشد .در این کلیپ نحوه تبدیل 3.1 به 4.0 را میتوانید مشاهده نمایید

گرم کردن (همراه با بازی )

گرم کردن (همراه با بازی )

در این تمرین بازیکنان زمین را به سه قسمت تقسیم میکنند و بصورت تک ضرب پاسکاری کرده و پس از تعداد مشخصی پاس به منطقه بعدی میروند

اموزش  کرنر در فوتسال

اموزش کرنر در فوتسال

در فوتسال روز دنیا ضربات کرنر بسیار مهم و کار امد میباشد یک تیم میتواند با طراحی مناسب از یک کرنر یک گل بسازد.