اموزش  کرنر در فوتسال

اموزش کرنر در فوتسال

در فوتسال روز دنیا ضربات کرنر بسیار مهم و کار امد میباشد یک تیم میتواند با طراحی مناسب از یک کرنر یک گل بسازد.

دفاع  با تعیین هدف پرس و دفاع گام به گام

دفاع با تعیین هدف پرس و دفاع گام به گام

آموزش دفاع با تعیین هدف پرس و دفاع گام به گام (دفاعی که تیم مدافع با تحت فشار گذاشتن تیم مهاجم فشار و بیشتر میکند و تیم مهاجم را بیشتر به عقب هل میدهد و جلوی بازیسازی تیم مهاجم را میگیرد)

تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک ها یکی از روش های فریب مدافعان و شکستن نظم دفاعی میباشد .در این کلیپ نحوه تبدیل 3.1 به 4.0 را میتوانید مشاهده نمایید