حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده سرمربی تیم فوتسال سوهان محمد سیما قم گفت: بازی جمعه ما با مس سونگون یک دیدار بسیار زیبا و تماشایی خواهد بود و هر دو تیم به دنبال پیروزی در این بازی هستند و امیدواریم که یک بازی با کیفیتی را از دو تیم ببینیم

حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده سرمربی تیم فوتسال سوهان محمد سیما قم گفت: بازی جمعه ما با مس سونگون یک دیدار بسیار زیبا و تماشایی خواهد بود و هر دو تیم به دنبال پیروزی در این بازی هستند و امیدواریم که یک بازی با کیفیتی را از دو تیم ببینیم

حسن زاده:هدف تیم سوهان محمد سیما حضور در پلی اف است

حسن زاده:هدف تیم سوهان محمد سیما حضور در پلی اف است

حسن زاده سرمربی تیم فوتسال سوهان محمد سیما قم درباره بازی امروز با تیم شهروند ساری اظهار داشت: دیدار امروز ما یک بازی بسیار سختی است و ما باید در زمین شهروند که از تماشاگران پر شور خود بهره می برد بازی کنیم