سازمان لیگ فوتسال تکلیف حضور اقایان را در سالن مشخص کرد،باشگاه ها شئونات اسلامی را رعایت کنند /اقایان حاشیه ساز در ساری از کلیه فعالیت های ورزشی محروم

سازمان لیگ فوتسال تکلیف حضور اقایان را در سالن مشخص کرد،باشگاه ها شئونات اسلامی را رعایت کنند /اقایان حاشیه ساز در ساری از کلیه فعالیت های ورزشی محروم

سازمان لیگ فوتسال اطلاعیه ای را در خصوص مسابقه فوتسال بانوان بین تیم های فوتسال شهروند ساری و دریژنو فرخشهر که در ساری برگزار شد، صادر کرد