امانی:در ورامین با ما مثل مهمان رفتار میشود و حمایتی نمی بینیم/از حضور اقایان در سالن استقبال میکنیم

امانی:در ورامین با ما مثل مهمان رفتار میشود و حمایتی نمی بینیم/از حضور اقایان در سالن استقبال میکنیم

امانی سرمربی تیم فوتسال ستارگان دشت ورامین گفت: پیش از شروع لیگ قرار بود تمرینات ما در تهران باشد ولی این اتفاق رخ نداد و در ورامین استارت تمرینات را زدیم.