حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده سرمربی تیم فوتسال سوهان محمد سیما قم گفت: بازی جمعه ما با مس سونگون یک دیدار بسیار زیبا و تماشایی خواهد بود و هر دو تیم به دنبال پیروزی در این بازی هستند و امیدواریم که یک بازی با کیفیتی را از دو تیم ببینیم

حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده :بازی سوهان و مس بازی زیبایی خواهد شد/نیم فصل اول از کیفیت کافی برخوردار نبود

حسن زاده سرمربی تیم فوتسال سوهان محمد سیما قم گفت: بازی جمعه ما با مس سونگون یک دیدار بسیار زیبا و تماشایی خواهد بود و هر دو تیم به دنبال پیروزی در این بازی هستند و امیدواریم که یک بازی با کیفیتی را از دو تیم ببینیم