شاندیزی:طبق قراردادی که داریم همچنان من سرمربی تیم امید هستم/بیرون موندن بزرگان فوتسال بخاطر قرارداد های مالی پایین است

شاندیزی:طبق قراردادی که داریم همچنان من سرمربی تیم امید هستم/بیرون موندن بزرگان فوتسال بخاطر قرارداد های مالی پایین است

حمید شاندیزی سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از مربیان با تجربه بیرون از گود نشستند، افزود: دلیل این اتفاق فقط موضوع مالی است و آنها حاضر نیستند با مبلغی که در شان خود نمی‌بینند در فوتسال فعالیت کنند.