معصومه همتی:با مشت به سر هیئت مدیره ما زدند ؟شدت درگیری خیلی بالا بود داور باید بازی را متوقف میکرد

معصومه همتی:با مشت به سر هیئت مدیره ما زدند ؟شدت درگیری خیلی بالا بود داور باید بازی را متوقف میکرد

معصومه همتی کاپیتان تیم فوتسال بانوان دریژنو فرخشهر وقوع درگیری در بازی این تیم با شهروند ساری را تایید کرد و مدعی شد که حواشی بسیار زیاد و شدت درگیری آنقدر بالا بوده که داور باید بازی را متوقف می‌کرد