مرتضایی:بازی هوشمندانه ای انجام دادیم

مرتضایی:بازی هوشمندانه ای انجام دادیم

مرتضایی سرمربی تیم فوتسال فرش‌آرا مشهد گفت: در دیدار با گیتی‌پسند اتفاقی افتاد که در بازی‌های قبلی ما هم اتفاق افتاده بود و به همین دلیل عصبانی شدیم اما از تیم گیتی‌پسند و تماشاگران عذرخواهی می‌کنم