آموزش دریبل در سنین پایه

آموزش دریبل در سنین پایه

بالابردن احساس لمس توپ و احساس دریبلینگ در سنین پایین:

 بالابردن احساس لمس توپ و توان دریبلینگ ، یکی از مهمترین تکنیک ها در فوتسال است.

بازیکنان برای اینکه زمانی که وارد سطح حرفه ای میشوند  ، مشکلی در قالب حرکات با توپ ، پا به توپ شدن ها و همچنین دریبلینگ نداشته باشند  باید در زمانی که در رده های پایه کار میکنند به درستی این تکنیک را تمرین کرده باشند تا در زمانی که در سطح حرفه ای وارد فوتسال میشوند در بخش دریبلینگ و احساس لمس توپ به مهارت رسیده باشند.

 

مربیان میتوانند برای بالا بردن توان دریبلینگ و احساس لمس توپ در کودکان سنین پایه از این نوع تمرین ها استفاده کنند .

 این نوع تمرین ها به دلیل شباهت زیادی که به بازی های کودکانه دارد ، میتواند تاثیر بسیار خوبی در کودک بگذارد و فرایند یادگیری را در کودکان تسریع ببخشد .

برای استفاده از این نوع تمرین ها مربیان حتما سیر پیشرفت را رعایت کنند تا به نتایج مد نظر و دلخواه خود برسند.

 

نظرات کاربران

نظر بدهید