آموزش پارالل در فوتسال

آموزش پارالل در فوتسال

یادگیری انجام پارالل ها در زمان و شرایط مختلف بازی بسیار میتواند گره گشا باشد 

در این کلیپ یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به گل و جدا شدن از بازیکن یارگیر را از طریق پارالل (تغییر جهت های ناگهانی )مشاهده خواهید کرد 

همچنین مشاهده خواهید کرد که پارالل به صورت نیمه (تغییر جهات های کوتاه)و پارالل بلند(تغییر جهت ادامه دار )در چه زمان و مکانی میشود استفاده شود 

فراگیری این تکنیک بسیار مفید و برای بازیکنان حرفه ای بسیار حائز اهمیت میباشد 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید