انصاری فرد و شمسایی واکنش نشان نمی دادند، فوتبالی بودنشان زیر سوال می رفت و به سلامت کارشان باید شک کرد

انصاری فرد و شمسایی واکنش نشان نمی دادند، فوتبالی بودنشان زیر سوال می رفت و به سلامت کارشان باید شک کرد

به گزارش سایت خبری سیاره فوتسال. با آقای تاج بر سر مساله کمیته فنی فوتسال، حضور محمدرضا ساکت در پست جدید و واکنش محمدحسن انصاری فرد باید به طور ویژه حرف زد.
نخست به عنوان یک منتقد آزاد و غیر وابسته به اشخاص یا ارگان ها، باید تاکید کنیم با هیچ کدام از مدیران فدراسیون فوتبال مشکل نداریم اما آنچه وحید شمسایی و انصاری فرد می گویند یک بحث فنی است.
آقای ساکت در فدراسیون فوتبال با وجود اجباری که در زمینه ترک سمت دبیر کلی وجود داشت آنقدر در فدراسیون فوتبال پست، سمت، دغدغه و گرفتاری دارد که بی تردید هرگز فرصتی برای رسیدگی به امور فنی تیم ملی فوتسال نخواهد داشت.
مدیریت در تیم ملی ایران، حضور در کنار مارک ویلموتس و همراهی همه جانبه مهدی تاج به اندازه کافی، فرصت سر خاراندن را از آقای ساکت دریغ می کند؛ پس اصرار عجیب تاج در مورد اضافه شدن او به کمیته فنی فوتسال، چه حکمتی داشت؟
رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان شخصی که سکاندار فوتبال کشور است، شاید دوست داشته باشد برای رفقای قدیمی اش سنگ تمام بگذارد و بهترین موقعیت های شغلی را برای آنها ایجاد کند. 
از این نظر بر آقای تاج حرجی نیست اما وقتی محمد رضا ساکت در فدراسیون فوتبال حضور دائم و بی وقفه دارد و در تیم ملی هم یک حکم مهم برایش صادر شده، اصرارهای آنچنانی برای حضورش در کمیته فنی فوتسال قانع کننده نیست.
اگر انصاری فرد و شمسایی به این انتخاب واکنش نشان نمی دادند، فوتبالی بودن آنها نیز زیر سوال می رفت.

نظرات کاربران

نظر بدهید