تبدیل 3.1 به 4.0

شناور شدن یا تبدیل تاکتیک ها یکی از راه های فریب مدافعان و شکستن نظم و سازمان دفاعی حریفان میباشد که در فوتسال روز دنیا بسیار زیاد از این استراتژی استفاده میشود

 

اموزش کرنر در فوتسال

کرنر هم مانند ضربات ایستگاهی از اهمیت بسیار بالایی در فوتسال روز دنیا برخوردار است چون تیم ها میتوانند با طراحی یک کرنر مناسب به گل برسند 

ضربه ایستگاهی

در این کلیپ نحوه آرایش و جایگیری بازیکنان هنگام نواختن ضربه و جابجایی ها و بلاک کردن بازیکنان را مشاهده میکنید

دفاع با تعیین هدف پرس و دفاع گام به گام

آموزش دفاع با تعیین هدف پرس و دفاع گام به گام (دفاعی که تیم مدافع با تحت فشار گذاشتن تیم مهاجم فشار و بیشتر میکند و تیم مهاجم را بیشتر به عقب هل میدهد و جلوی بازیسازی تیم مهاجم را میگیرد)