ایا شکوری جای انصاری فرد را در فوتسال میگیرد

ایا شکوری جای انصاری فرد را در فوتسال میگیرد

به گزارش سایت خبری سیاره فوتسال ، برخی از اخبار حکایت از انتصاب سرپرست دبیر کلی فدراسیون به عنوان رئیس سازمان لیگ فوتسال دارد.

در محافل شنیده می شود، قرار است شکوری در حکمی جدید بر صندلی خالی شده محمدحسن انصاری فرد رئیس مستعفی سازمان لیگ فوتسال تکیه بزند .این در حالی است که وی با توجه به فقدان شرایط باید به زودی جای خود را به یک دبیر کل واجد شرایط بدهد و این پست مهم می تواند وی را در رده مدیران اصلی فدراسیون نگه دارد.

آیا جامعه فوتسال ایران که به تازگی در تصمیمی خلاف میل خود، انصاری فرد را از دست داده و پیرو آن بلافاصله محمدرضا ساکت را بالای سرش دیده، حاضر به پذیرش تحمیلی ابراهیم شکوری ـ که هیچ گاه در فوتسال چهره ای آشنا نبوده ـ هست؟ از اساس انتصاب‌های عجیب و غریب و ناگهانی از کدام منبع تصمیم گیرنده، سرچشمه می‌گیرد؟

احکامی مانند انتصاب سعید دقیقی به عنوان مشاور عمرانی تاج یا انتصاب نیما نکیسا با شعار جوانگرایی، چه منبع و مأخذی دارد؟ جلوس چهره‌ای مثل سعید دقیقی بر صندلی جایگاه وی آی پی فینال فوتسال آسیا کنار ابراهیم شکوری، چه ارتباطی با وظایف یک مشاور عمرانی در فدراسیون فوتبال یک مملکت دارد؟ چرا قواره اغلب مدیران فوتبال ایران، طی یک سال اخیر کوچکتر شده است و این جریان را چه کسی هدایت می‌کند؟

نظرات کاربران

نظر بدهید