تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

تبدیل تاکتیک 3-1 به 4-0

راه ها وروش های مختلف و بسیار زیادی برای تبدیل تاکتیک ها وجود دارد. تیم ها میتوانند فرم ها و جابجایی های مختلفی را برای شناور شدن از یک تاتیک به تاکتیکی دیگر انتخاب کنند .در این کلیپ شما میتوانید یکی از تبدیل تاکتیک ها را از 3.1 به 4.0 را  ببینید 

در این کلیپ تیم مهاجم بازی را در فرم 3.1 شروع کرد و هنگام انتقال به حمله وارد فرم 4.0 شد و همین تبدیل تاکتیک باعث اشتباه تیم مدافع و بهم خوردن نظم دفاعی شد که همین بی نظمی باعث شد تیم مهاجم به راحتی دروازه حریف را باز کنند 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید