تبدیل 3.1 به 4.0

 

راه ها وروش های مختلف و بسیار زیادی برای تبدیل تاکتیک ها وجود دارد.

 تیم ها میتوانند فرم ها و جابجایی های مختلفی را برای شناور شدن از یک تاتیک به تاکتیکی دیگر انتخاب کنند .در این کلیپ شما میتوانید یکی از تبدیل تاتیک ها را از 3.1 به 4.0 را  ببینید 

 

در این کلیپ تیم مهاجم بازی را در فرم 3.1 شروع کرد و هنگام انتقال به حمله وارد فرم 4.0 شد و همین تبدیل تاکتیک باعث اشتباه تیم مدافع و بهم خوردن نظم دفاعی شد که همین بی نظمی باعث شد تیم مهاجم به راحتی دروازه حریف را باز کنند 

 

  • یکشنبه 28 مهر 1398
  • 136

نظر بدهید