تمرینات دروازه بانی بخش دوم

تمرینات دروازه بانی بخش دوم

تمرین حرفه ای دروازه بانی مناسب دروازبان های حرفه ای 

تمرینات ترکیبی دروازه بانی با تعیین هدف کراس و کپ کردن و شیرجه به بغل

 

نظرات کاربران

نظر بدهید