تمرینات دروازه بانی بخش سوم

تمرینات دروازه بانی بخش سوم

تمرین حرفه ای دروازه بانی مناسب دروازبان های حرفه ای 

تمرینات ترکیبی دروازه بانی :کراس کردن ،اسپلیت(پا انداختن)شیرجه کوتاه به بغل مناسب برای سنین پایه جهت یادگیری درست و اصولی و مناسب برای گلر های حرفه ای

 

نظرات کاربران

نظر بدهید