تمرینات پاس و جابجایی

تمرینات پاس و جابجایی

یکی از تمرین های روزمره در فوتسال تمرین پاس میباشد.

ابعاد زمین :20 متر در 20 متر

شرح تمرین :در این تمرین بازیکنان تقسیم به چهار گروه میشوند (دو گروه با فاصله 15 تا 18 متر رو بروی هم در عرض زمین و دو گروه با فاصله 15 تا 18 متر روب روی هم در طول زمین ) و جلوی هر گروه یک مانع میگذاریم که جایگاه هر گروه مشخص  بشود،بازیکن صاحب توپ یکی دو گام با توپ حرکت میکند و سپس پاس و میده به یکی از بازیکنان گروه سمت چپ و خودش میره جای بازیکنی ک پاس و دریافت کرده و بازیکن گروه چپ که توپ و دریافت میکند مانند بازیکن قبلی چند قدم با توپ حرکت میکند و پاس میده به بازیکن گروه سمت چپ و این مسیر و 4 گروه ادامه میدهند

هدف تمرین:این تمرین برای بالا بردن توان پاس (تاکید بر رعایت اصول پاس مناسب) و کنترل و جابجایی است.این تمرین مناسب بازیکنان سنین پایه و بازیکنان حرفه ای میباشد .سنین 10 تا 18 سال

 

نظرات کاربران

نظر بدهید