تمرین انواع پاس و کنترل

تمرین انواع پاس و کنترل

یکی از اصول مقدماتی در فوتسال پاس و کنترل توپ میباشد.

در این تمرین بازیکن نحوه اصولی پاس و کنترل در فوتسال را فراخواهد گرفت

 

نظرات کاربران

نظر بدهید