تمرین ترکیبی شوت

تمرین ترکیبی شوت

تمرین شوت یکی از تمرین های پایه در فوتسال میباشد که بازیکنان مبتدی و هم حرفه ای باید اهمیت زیادی برای این تمرین قایل شوند.

ابعاد مناسب برای این تمرین ،زمین 20 در 20 متر

شرح تمرین:  در این تمرین در یکی از لاین های کناری زمین با استفادهابعاد مناسب برای این تمرین ،زمین 20 در 20 مت از کنز مانع هایی را با فاصله دو متر از هم و بصورت ضربدری قرار میدیم و در لاین وسط هم با استفاده از 3 تا 5 عدد مانع با فاصله های یک متر موانعی را قرار میدهیم ،بازیکنان ابتدا پشت کنز ها قذرار میگیرند و به بازیکن پشت کنز روب رو پاس میدهند و جایشان را با هم عوض میکنند تا برسند به کنز اخر پس از دریافت پاس در کنز اخر بازیکن صاحب توپ با توپ حرکت میکند و موانع لاین وسط را دریبل میکند و به سمت دروازه شوت میزند

هدف تمرین:هدف این تمرین بالا بردن توان پاس و جابجایی و بالا بردن توان دریبل و شوت است ،با محوریت شوت(مربی روی توان شوت بازیکن تاکید بکند )

این تمرین مناسب سنین پایه و بازیکنان حرفه ای میباشد .سنین بین 10 تا 18 سال

 

نظرات کاربران

نظر بدهید