تمرین دروازه بانی بخش پنجم

تمرین دروازه بانی بخش پنجم

تمرین حرفه ای دروازه بانی مناسب دروازبان های حرفه ای 

تمرینات ترکیبی با رعایت سیر پیشرفت ،دفع به بغل با توپ ها تنیس و تمرین کراس کردن و بالا بردن چابکی دروازه بان ،مناسب دروازه بانان حرفه ای

 

نظرات کاربران

نظر بدهید