تمرین دروازه بانی بخش چهارم

تمرین دروازه بانی بخش چهارم

تمرین حرفه ای دروازه بانی بخش چهارم

 تمرینات حرفه ای دروازه بانی با تعیین هدف بالا بردن چابکی و سرعت عمل دروازه بان ،مناسب برای دروازه بانان حرفه ای