دفاع با تعیین هدف پرس و دفاع گام به گام

در این کلیپ شما میتوانید نحوه ی دفاع در نیمه زمین حریف و فشار اوردن به تیم مهاجم ،نحوه یار سپاری و جابجایی مدافعین را به صورت کامل فراگیرید

 

برای این مدل دفاع کردن رعایت پوشش ها و قطع پاس بسیار مهم و حیاتی است

و در این دفاع بازیکنان باید توان بدنی بسیار بالایی داشته باشند

و توان دفاع یک در مقابل یک بسیار بالایی داشته باشند

 

  • یکشنبه 31 شهریور 1398
  • 101

نظر بدهید