ضربه ایستگاهی

ضربه ایستگاهی

در فوتسال روز دنیا که فرم ها و تنوع برنامه های دفاعی روز به روز در حال پیشرفت است ، رسیدن به دروازه حریف کار بسیار سختی میشود.

 

 

در مقابل تیم های قوی تر یا  تیم هایی که سازماندهی دفاعی کامل و قدرتمندی دارند نیز سختی نزدیک شدن به دروازه بیشتر نمایان میشود.

 پس در این حالت یکی از راه هایی که میشود به خوبی به دروازه حریف نزدیک و خطرساز ظاهر شد ، ضربات ایستگاهی دور و نزدیک میباشد.

تیم ها میتوانند با طراحی و تمرین ضربات ایستگاهی مناسب در لحظات سخت و سنگین ،بازی را به نفع خود به پایان برسانند.

پس با تنوع و برنامه درست و دقیق بر روی ضربات ایستگاهی دور و نزدیک یک شانس گل را برای تیم خود به ارمغان آورید.

در این کلیپ مشاهده میکنید ، که چطور با بلاک کردن مدافع حریف ، تیم مهاجم به گل خواهد رسید. 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید