ضربه ایستگاهی

در فوتسال روز دنیا ضربات ایستگاهی بسیار کار ساز خواهد بود مخصوصا در زمانی که بازی برای تیم ها گره بخورد تیم ها میتوانند با طراحی و تمرین ضربات ایستگاهی مناسب در لحظات سخت و سنگین ،بازی را به نفع خود به پایان برسانند 

 

این ضربه ازاد با هدف بلاک کردن مدافع انجام شده است 

 

  • یکشنبه 28 مهر 1398
  • 144

نظر بدهید