نمونه ای از چرخش های 3.1

نمونه ای از چرخش های 3.1

آموزش نمونه ای از چرخش 3.1 در حالت راس موافق:

این سیستم بخاطررعایت کردن  پوشش ها در پشت فلنگ ها و داشتن یک راس تخصصی در زمین که میتواند با توانایی بالا در حفظ توپ به تیم کمک کند که تیم از فاز دفاعی به فاز حمله ای بیاد،و در زمان ضد حمله ها راس کمک بسیار زیادی به انتقال توپ از دفاع به حمله میتواند بکند ،به همین دلیل از این سیتم در فوتسال روز دنیا زیاد استفاده میشود

 

نظرات کاربران

نظر بدهید