گرم کردن (همراه با بازی )

گرم کردن (همراه با بازی )

تمرینات مدرن و جالب برای گرم کردن

در این تمرین بازیکنان زمین را به 3 قسمت تقسیم میکنند و در حالت حفظ توپ(5 در مقابل 1 یا 6 در مقابل 1)توپ و به صورت تک ضرب به هم پاس میدهند و پس از تعداد مشخصی پاس صحیح از منطقه 1 به منطقه ی بعدی میروند و در زمین دوم هم باید تعداد مشخص شده پاس را رد و بدل کنند تا بتوانند به منطقه سوم بروند 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید