ایجاد سازمان فوتسال در حال نهایی شدن

ایجاد سازمان فوتسال در حال نهایی شدن

به گزارش پایگاه خبری سیاره فوتسال ،یکی از وعده های و برنامه های مهدی تاج برای کسب رای اعتماد مجمع فدراسیون فوتبال راه اندازی سازمان فوتسال و فوتبال ساحلی بود.

در برنامه اعلامی رئیس فدراسیون فوتبال به مجمع تشکیل ۴ سازمان در فدراسیون فوتبال بوده است که بدین ترتیب قرار بود انتخاب وی شاهد ارتقاء جایگاه تشکیلاتی فوتسال در فدراسیون باشیم که این موضوع می توانست کمک شایانی به توسعه فوتسال و توجه هر چه بیشتر به این رشته شود.
در سند برنامه فدراسیون تحت ریاست مهدی تاج ۹ نفر در این سازمان عضویت دارند که از موضوعات مربوط به فوتبال ساحلی نیز در این سازمان تعریف شده است.
در ترکیب اعضای مجمع این سازمان ، مدیران عالی فدراسیون فوتبال ، هیات های فوتبال و باشگاه ها عضویت دارند که ترکیب این سازمان بسیار به سازمان لیگ فعلی نیز شباهت دارد.
رئیس ، نایب رئیس اول و دبیر کل فدراسیون در کنار دو نماینده هیات های فوتبال و دو نماینده باشگاه ها به همراه رئیس سازمان فوتسال و مسئول کمیته ساحلی مجمع این سازمان خواهند بود.

پیشتر انصاری فرد نیز از نهایی شدن این طرح خبر داده بود و بر اساس اخبار دریافتی طی روزهای آینده باید منتظر محقق شدن این برنامه باشیم.

بدین ترتیب کلیه بخش های فوتسال و فوتبال ساحلی از جمله کمیته فنی و توسعه ، کمیته فوتسال ، مسابقات و … در این سازمان فعالیت خواهند کرد.

چندی پیش نیز با ایجاد سازمان اقتصادی صادق درودگر به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شده بود.

نظرات کاربران

نظر بدهید