برنامه کامل لیگ برتر تا پایان نیم فصل

برنامه کامل لیگ برتر تا پایان نیم فصل

به گزارش سایت خبری سیاره فوتسال،برنامه ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال تاپایان نیم فصل اول از سوی سازمان لیگ اعلام شد.بر این اساس نیم فصل اول رقابتها ۲۷ شهریور به پایان می رسد.برنامه رقابتها به شرح زیراست:

هفته ششم

پنجشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۸

هایپر شاهین شهر- مس سونگون

حفاری خوزستان-فرش آرای مشهد

جمعه ۱۱ مرداد- ساعت ۱۸

شاهین کرمانشاه- شهروند ساری

ارژن شیراز- گیتی پسند اصفهان

مقاومت البرز- اهورا بهبهان

محمد سیمای قم- ستارگان ورامین

آذرخش بندرعباس- سن ایچ ساوه

هفته هفتم

پنجشنبه ۱۷ مرداد۹۸- ساعت ۱۸

اهورا بهبهان- ارژن شیراز

فرش آرای مشهد-آذرخش بندرعباس

سن ایچ ساوه- محمد سیمای قم

جمعه ۱۸ مرداد- ساعت ۱۸

ستارگان ورامین- مقاومت البرز

شهروند ساری- هایپر شاهین شهر

گیتی پسند اصفهان- شاهین کرمانشاه

مس سونگون- حفاری خوزستان(زمان بازی متعاقبا اعلام می شود)

هفته هشتم

پنجشنبه ۲۴ مرداد۹۸- ساعت ۱۸

گیتی پسند اصفهان- شهروند ساری

حفاری خوزستان- هایپر شاهین شهر

شاهین کرمانشاه- اهورا بهبهان

جمعه ۲۵ مرداد۹۸- ساعت ۱۸

مقاومت البرز- سن ایچ ساوه

ارژن شیراز- ستارگان ورامین

محمد سیمای قم- فرش آرای مشهد

آذرخش بندرعباس- مس سونگون(زمان بازی متعاقبا اعلام می شود)

هفته نهم

پنجشنبه ۳۱ مرداد۹۸- ساعت ۱۸

شهروند ساری- حفاری خوزستان

اهورا بهبهان- گیتی پسند اصفهان

فرش آرای مشهد- مقاومت البرز

جمعه اول شهریور۹۸- ساعت ۱۸

هایپر شاهین شهر- آذرخش بندرعباس

ستارگان ورامین- شاهین کرمانشاه

سن ایچ ساوه- ارژن شیراز

مس سونگون- محمد سیمای قم(زمان بازی متعاقبا اعلام می شود)

هفته دهم

پنجشنبه ۷ شهریور۹۸- ساعت ۱۸

آذرخش بندرعباس- حفاری خوزستان

محمد سیمای قم- هایپر شاهین شهر

شاهین کرمانشاه- سن ایچ ساوه

جمعه ۸ شهریورماه ۹۸- ساعت ۱۸

گیتی پسند اصفهان- ستارگان ورامین

اهورا بهبهان- شهروند ساری

ارژن شیراز- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- مس سونگون(زمان بازی متعاقبا اعلام می شود)

هفته یازدهم

جمعه ۱۵شهریورماه ۹۸- ساعت ۱۸

شهروند ساری- آذرخش بندرعباس

ستارگان ورامین- اهورا بهبهان

حفاری خوزستان- محمد سیمای قم

سن ایچ ساوه- گیتی پسند اصفهان

هایپر شاهین شهر- مقاومت البرز

فرش آرای مشهد- شاهین کرمانشاه

مس سونگون- ارژن شیراز

هفته دوازدهم

جمعه ۲۲ شهریورماه ۹۸- ساعت ۱۸

ستارگان ورامین- شهروند ساری

محمد سیمای قم- آذرخش بندرعباس

اهورا بهبهان- سن ایچ ساوه

مقاومت البرز- حفاری خوزستان

گیتی پسند اصفهان- فرش آرای مشهد

ارژن شیراز- هایپر شاهین شهر

شاهین کرمانشاه- مس سونگون

هفته سیزدهم

چهارشنبه ۲۷ شهریورماه ۹۸- ساعت ۱۸

شهروند ساری- محمد سیمای قم

سن ایچ ساوه -ستارگان ورامین

آذرخش بندرعباس- مقاومت البرز

فرش آرای مشهد- اهورای بهبهان

حفاری خوزستان- ارژن شیراز

مس سونگون- گیتی پسند اصفهام

هایپر شاهین شهر- شاهین کرمانشاه

نظرات کاربران

نظر بدهید